CAS號 產品名稱 產品簡描述
DOP-DEDA丨陽離子脂質材料 陽離子脂質材料
160743-62-4 DMG-PEG2000丨優質的陽離子脂質材料 陽離子脂質材料
104872-42-6 DOTMA丨優質的陽離子脂質材料 陽離子脂質材料
1224606-06-7 Dlin-MC3-DMA丨優質的陽離子脂質材料 陽離子脂質材料
104162-47-2 DODMA 陽離子脂質體用磷脂
166023-21-8 DC-膽固醇166023-21-8 陽離子脂質
132172-61-3 DOTAP丨132172-61-3 陽離子脂質體用磷脂